World heritage list

Pile of books showing off the embossed coverAll five books shown from the side. Here you can see the distribution of the categories cultural, mixed and naturalSpread showing two cultural properties in the Czech RepublicSpread showing off two mixed properties in GreeceSpread showing off two natural properties in the Russian FederationThe book box

De UNESCO World Heritage lijst is een lijst van cultureel en natuurlijk erfgoed dat door UNESCO wordt beschouwd als van grote universele waarde. In mijn ogen is de lijst echter lang niet zo universeel als wordt gesuggereerd, mijns inziens is de lijst eerder een representatie van de westerse wereld. Om dit te laten zien heb ik een serie van vijf boeken gemaakt, voor elke regio een boek. In de boeken worden de objecten uit de collectie geordend op categorie – cultureel, natuurlijk en gemixt. Door middel van kleurcodering is aan de voorkant van het boek de verhoudingen tussen de categorieën goed te zien: de categorie cultureel is veel meer vertegenwoordigd dan de categorie natuur. Hetzelfde geldt voor de vijf boeken, hier bevatten sommige regio's (het westen) veel meer objecten, ook al zijn andere regio's stukken groter (dit komt ook doordat het geld kost om op de lijst te staan).

Vorige